top of page

אודותינו

מטרת "הפורום להגות ליברלית" לחזק את המגמות הליברליות דמוקרטיות בכלכלה, בחברה ובתרבות הפוליטית בישראל. "הפורום להגות ליברלית" פועל בשיתוף פעולה עם קרן פרידריך נאומן ומקיים דיון פתוח וביקורתי בנוגע למשמעות הרעיון הליברלי בישראל ובעולם. הדיונים מתקיימים בסמינרים, ימי עיון וכנסים ומעוררים את השיח הליברלי ואת התקשורת בין משתתפיו.הנכם מוזמנים ליטול חלק בדיון ציבורי ובמפגש חברתי לקידומו המקיף והערכי של הרעיון הליברלי, להציע רעיונות לדיון ולהפנות את תשומת לבנו לקהלי יעד לקידום מטרות דומות.

קרן פרידריך נאומן הינה הקרן הגרמנית למדיניות ליברלית, הפועלת ברחבי העולם למען עקרונות חופש הפרט, שלטון החוק וכלכלת שוק.

קרן פרידריך נאומן פועלת בישראל מאז שנת 1983, ומשתפת פעולה עם הפורום להגות ליברלית מתחילת דרכו.

bottom of page